Det är viktigt för oss att alla våra gäster känner sig trygga och bekväma. Det är därför viktigt att alla följer säkerhetsåtgärderna. Dessa publiceras på alla offentliga platser.

Vi följer alla säkerhetsåtgärder i alla rekommendationer, till exempel

gästlistor, kontaktlösa betalningar med Swish och kreditkort

Rengöring och desinfektion av alla rum och material före uthyrning

Observera minst 1,5 m avstånd

Gå in och ut genom olika dörrar

Reservation för att anpassa denna föreskrift baserad på Folkhälsomyndigheten